Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Ugostiteljski obrt Slatka Tajna, Miroslava Krleže 3a,23000 Zadar, OIB : 60690816587, sastavljena je sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27.travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.
Informacije koje tražimo od Vas prilikom slanja upita za narudžbu služe nam isključivo za pružanje profesionalne, točne i brze usluge Vama kao krajnjem korisniku.
Ugostiteljski obrt Slatka Tajna traži informacije od korisnika koji daje informacije za kontakt (kao što su e-mail adresa, ime i adresa za dostavu).Te se informacije koriste za ispunjavanje narudžbi kupaca. Ove kontakt informacije se koriste i za kontaktiranje korisnika o našim uslugama, radi provjere narudžbe/podataka ili u slučaju problema u obradi neke narudžbe.
Informacije o vašem korištenju web stranica UO Slatka Tajna pohranjujemo za potrebe analize kako bismo za vas mogli optimizirati uslugu na našim web stranicama.
Vaše podatke koristimo za sljedeće svrhe :
• kako bismo odgovorili na vaše upite
• kako bismo obradili vašu narudžbu
• kako bismo optimizirali naše web stranice
• kako bismo Vam mogli proslijediti e-mailove o našim uslugama
Kada dođete na internetske stranice UO Slatka Tajna, automatski se zabilježe općeniti neosobni podaci (koji ste Internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama, koje ste stranice gledali).
Ugostiteljski obrt Slatka Tajna koristit će Vaše osobne podatke samo u svrhu tehničke administracije na Web lokaciji kako biste imali pristup posebnim informacijama, ili u svrhu komunikacije s Vama.
Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije.
Osobne podatke koje ste dobrovoljno unijeli u okviru naše internetske ponude prikupljamo i obrađujemo radi održavanja kontakata s kupcima i obrade narudžbi. Vaše osobne podatke ne prodajemo trećima niti ih komercijaliziramo na bilo koji drugi način.
Svi se prikupljeni podaci pošteno i zakonito čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka ili kako se obrađuju vaši osobni podaci, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila na: info@slatkatajna.hr
Svi naši djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Na temelju zahtjeva imate pravo besplatno dobiti informacije o vašim osobnim podacima koji su pohranjeni. Sukladno čl. 21 Zakona o zaštiti podataka i imate pravo protiviti se obradi vaših osobnih podataka u reklamne svrhe. Također, prema zakonskim odredbama imate pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka. Osobne informacije koje dajete UO Slatka Tajna kontrolirate sami.
Ukoliko odlučite da ne želite dati svoje podatke UO Slatka Tajna nećete moći pristupiti nekim područjima na našim internetskim stranicama.
Korisnici koji žele povući suglasnost za kontaktiranje /Zahtjev za privolu slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu: info@slatkatajna.hr
Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila: info@slatkatajna.hr
Ako se Vaši osobni podaci promijene (npr. e-mail adresa, kućna adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, poštanski broj i sl.), molimo da nas o promjenama obavijestite na adresu:

Ugostiteljski obrt Slatka Tajna, vl. Đurđica Vuletić
OIB : 60690816587
Miroslava Krleže 3a
23000 Zadar
Tel :+3851 487 25 97
Email: info@slatkatajna.hr